Norna

Norna är en stråktrio som bildades under 2020 och består av Lina Samuelsson, Ester Forsberg och Viktoria Hillerud. I november 2020 hade gruppen premiär för sitt första konsertprogram Jean med musik av Cras, Françaix och Sibelius, som de hoppas få fortsätta framträda med efter den pågående pandemin. Under 2021 ägnade de sig istället främst åt konserter i äldrevården samt åt instudering av ny repertoar. Framåt planeras fler konserter och spännande samarbeten med samtida tonsättare. För mer info och bokning, kontakta nornastringtrio@gmail.com

Foto Justyna Krzyzanowska